Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné, budú použité iba pre internú potrebu, nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo inak zneužité. Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi sa predávajúci riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v plnom znení. Potvrdením objednávky podľa čl. II. dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Poskytnuté informácie sú ukladané v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím osobám. Kupujúci má právo požiadať o vymazanie či opravu osobných údajov.