Ako sa starať o vaše strieborné šperky. 

Štatistiky nám hovoria, že 3 percentám populácie pokožka reaguje aj s mincovým striebrom v kvalite 925/1000, čo následne zmení odtieň šperku na zelenkastú, šedú až čiernu.

Inou príčinou zmeny farby šperku z mincového striebra je jeho kontakt so sírou, alebo vodíkom napríklad v minerálnych kúpeľoch, s kozmetickými prípravkami, mydlami a sprchovými gélmi.

A tiež preto, že striebro na svetle oxiduje je potrebné sa oň starať, aby nadobudlo znovu svoj lesk :

1. preleštením na to určenými handričkami

2. ponorením do Čističa striebra, ktorý dostanete v drogérii, alebo si ho vyrobíte sami podľa dolu popísaného receptu

3. jeho následným opláchnutím vo vlažnej vode a potom šperk položte na čistý savý papier a nechajte ho     dobre usušiť.

4. ak šperk nenosíte, držte ho uschovaný pred svetlom v krabičke

Šperky s perlami, či prírodnými kameňmi NEPONÁRAJTE do týchto chemikálií – poškodili by sa!

Namočte ušnú tyčinku do Čističa a opatrne pretrite len strieborné časti šperku a následne opláchnite.

Nesprchujte sa, nekúpte sa, nerobte domáce práce v šperkoch ( hlavne s očkami ), ak chcete, aby vám vydržali krásne dlhý čas.
Chráňte si svoje šperky pred stykom s chemikáliami.

Recept na domáci čistič na šperky bez očiek.
Ponorte šperk do ½ hrnčeka bieleho octu + 2polievkové lyžice sódy bikarbóny na 2-3 hodiny, opláchnite a usušte.


Veríme, že keď si budete svoje šperky chrániť, budú vás tešiť dlhý čas a i generáciu po vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Dodaný výrobok si ihneď po jeho prevzatí skontrolujte. V prípade chýb nás prosím bezodkladne písomne kontaktuje. Nemôžeme zodpovedať za chyby výrobku, ktoré boli spôsobené nevhodným používaním.

IV. Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

1. Máte právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením a ak sme nesplnili dohodnuté podmienky dodania, aj po jej potvrdení. Ak by nám v prípade neoprávneného stornovania potvrdenej objednávky vznikla škoda, ste povinní nám ju na našu žiadosť nahradiť, najmä v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý sme špeciálne obstarali na Vaše želanie, pričom storno poplatok môžeme účtovať až do výšky 50% z ceny tovaru.


2. Ak ste spotrebiteľom, ste oprávnení bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, s použitím formulára FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PDF), ktorý nám zašlete v listinnej podobe alebo e-mailom na adresu info@sperky-izrael.sk. Pokiaľ chcete uplatniť toto právo, tovar musí byť vrátený v absolútne neporušenom stave v originálnom neporušenom obale a zo všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade ak využijete právo odstúpenia od zmluvy, zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Po odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru, my Vám vrátime okrem kúpnej ceny vrátime aj cenu dopravy k Vám.

V. Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje (Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail apod.) považujeme za dôverné, uložíme ich do našej zabezpečenej databázy iba v súvislosti s Vašou objednávkou, nezverejníme ich, neposkytneme tretej osobe a dodržíme aj všetky ostatné ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov. Potvrdením výberu tovaru nám k tomu dávate súhlas, avšak máte právo, aby sme kedykoľvek Vaše osobné údaje vymazali či opravili. Ani my nemáme radi nevyžiadanú poštu!

VI. Orgán dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Odbor výkonu dozoru

Predmestská 71

P.O. Box B-89

011 79 Žilina

Tieto obchodné podmienky sú platné od 2.2.2015.

Prajeme Vám príjemný nákup a pevne veríme, že si našu stránku www.sperky-izrael.sk rýchlo obľúbite!