puncovy urad

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za dôverné, budú použité iba pre internú potrebu, nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo inak zneužité. Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi sa predávajúci riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v plnom znení. Potvrdením objednávky podľa čl. II. dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Poskytnuté informácie sú ukladané v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím osobám. Kupujúci má právo požiadať o vymazanie či opravu osobných údajov.