puncovy urad

I. VITAJTE

Váš nákup na www.sperky-izrael.sk sa riadi nasledujúcimi obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Gabriela Palečková SÁLEM, so sídlom a kontaktnou adresou Trnavská 1358/18, 01008 Žilina, IČO 43490247.

II. NÁKUP

1. Objednávku v našom internetovom obchode vykonáte potvrdením výberu tovaru v sekcii Košík.


2. Vašu objednávku Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme a tovar podľa nej expedujeme. Dodacia doba na tovar označený „skladom“ je najviac 3-7 dní od potvrdenia objednávky tovaru na dobierku, alebo od pripísania platby na náš bankový účet, ak ste zvolili platbu týmto spôsobom. Dodacia doba na tovar označený „na objednávku“ je cca 7 týždňov od potvrdenia objednávky s tým, že táto doba sa môže predĺžiť v dôsledku okolností na ktoré nemáme vplyv (napr. zdržanie na colnici).


3. Platby prosím uhraďte nasledujúcim spôsobom:

- pri platbe dobierkou zaplatením prepravcovi,

- pri platbe bankovým prevodom pripísaním na náš účet č. SK9883605207004205621781 vedený v mBank,

- pri prebratí tovaru v našom sídle zaplatením v hotovosti (po tefonickom dohovore).


4. Balné a poštovné v rámci Slovenska:

- pre tovar na dobierku, ktorý doručíme Slovenskou poštou Vám účtujeme 4,90 Eur,

- pri platbe vopred na náš bankový účet Vám účtujeme prepravné vo výške 0 eur.

 

Tovar zasielame aj do Českej republiky, pričom platbu môžete uhradíť v Korunách českých a to na účet č. 227926406/0300 vedený v ČSOB.

- poštovné a balné v rámci Českej republiky Vám účtujeme vo výške 170,- Kč .

 

Po dohovore Vám pošleme vybratý tovar aj do ktorejkoľvek krajiny za príslušné poštovné.

 

 

Váš objednaný tovar radi zabalíme pre Vás ZDARMA.

 

III. Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Dodaný výrobok si ihneď po jeho prevzatí skontrolujte. V prípade chýb nás prosím bezodkladne písomne kontaktuje. Nemôžeme zodpovedať za chyby výrobku, ktoré boli spôsobené nevhodným používaním.

IV. Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

1. Máte právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením a ak sme nesplnili dohodnuté podmienky dodania, aj po jej potvrdení. Ak by nám v prípade neoprávneného stornovania potvrdenej objednávky vznikla škoda, ste povinní nám ju na našu žiadosť nahradiť, najmä v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý sme špeciálne obstarali na Vaše želanie, pričom storno poplatok môžeme účtovať až do výšky 50% z ceny tovaru.


2. Ak ste spotrebiteľom, ste oprávnení bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, s použitím formulára FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PDF), ktorý nám zašlete v listinnej podobe alebo e-mailom na adresu info@sperky-izrael.sk. Pokiaľ chcete uplatniť toto právo, tovar musí byť vrátený v absolútne neporušenom stave v originálnom neporušenom obale a zo všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade ak využijete právo odstúpenia od zmluvy, zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Po odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru, my Vám vrátime okrem kúpnej ceny vrátime aj cenu dopravy k Vám.

V. Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje (Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail apod.) považujeme za dôverné, uložíme ich do našej zabezpečenej databázy iba v súvislosti s Vašou objednávkou, nezverejníme ich, neposkytneme tretej osobe a dodržíme aj všetky ostatné ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov. Potvrdením výberu tovaru nám k tomu dávate súhlas, avšak máte právo, aby sme kedykoľvek Vaše osobné údaje vymazali či opravili. Ani my nemáme radi nevyžiadanú poštu!

VI. Orgán dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Odbor výkonu dozoru

Predmestská 71

P.O. Box B-89

011 79 Žilina

Tieto obchodné podmienky sú platné od 2.2.2017.

Prajeme Vám príjemný nákup a pevne veríme, že si našu stránku www.sperky-izrael.sk rýchlo obľúbite!